Kaire

Rjadnev-Meristo

Kvalifitseeritud arhitekt, tase 7 

Kutsetunnistus nr. 164417 (kehtib kuni 2028)


Muinsuskaitseameti tegevusluba PT 394/2009

(kehtib kuni 2025)


Qualified Architect, level  7

(Master's degree,  Specialists, managers) 

Occupational Qualification Certificate nr. 164417

(valid until 2028)

 

The National Heritage Board license: certificate of competency nr. PT 394/2009 (valid until 2025) 

haridus ja töö


1984-1989 Kunstiakadeemia (ERKI), arhitektuuri eriala

1998-1999 Marketingi Instituut. Turundus ja marketing

2008-2009 Kunstiakadeemia, Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täienduskoolitus


  • Projekteerimise kogemus aastast 1987 EKE Projekt, tehnik
  • alates 1989 - EKE Projekt, arhitekt


education and work


1984-1989 Estonian Academy of Arts, architecture. 

1998-1999 Estonian Marketing Institute. 

2008-2009 Estonian Academy of Arts, 

Cultural Heritage and Conservation

 

Experience since 1987 (technical drawing) 

Working as an architect since 1989


SCAN0003
SCAN0002
SCAN0069