House from Luise str

House in Luise street, architect Konstantin Wilcken.1895.
One of best restaurated house (special award from Tallinn City) in 2009.

Luise tänava maja, autor Konstantin Wilcken.1895.
Üks parimatest restaureeritud majadest miljööaladel  aastal 2009. Tallinna linna preemia. 

Ajalugu

Luise tänava maja ajalugu algas 1895 aasta 9 augustil, kui linnakodanik Jaan Neidek tegi Tallinna linnale avalduse Louisenthali krundile number 88 kaheksa kambriga maja, puukuuride ja pesuköögi ehitamiseks. Avaldusele oli lisatud naabrite F. Väljamäe, W. Lilienthal ja P. Treumann lubakiri.

Linnvalitus andis loa nr. 2239 puidust eluhoone koos abihoonetega ehitamiseks 12.08. 1895.a. Joonised koostas Konstantin Wilcken. 

Hoone valmis järgmise aasta suveks ja  23.07.1896  esitas J.Neidek juba linnale uue avalduse, paludes kanalisatsiooniga ühendamist. Loa selleks ta ka sai ning maksis linnale selle eest 35 rubla. 

5. mail 1901 esitati uus projekt 1- korruselise hoovimaja ehitamiseks, autoriks samuti Konstantin Wilcken.

1938 aastal planeeriti uute hooviväravate püstitamist diplomeeritud arhitekti Karl Treumann (hiljem eestistatud Tarvas) jooniste järgi. Tallinna ülemlinnapea J. Sootsi poolt anti luba, projekt kinnitati 10. 05.1938 a ja töö võis alata. 

Publications :
http://www.sekretar.ee/uudised/2011/11/17/hubane-kontor-vanas-majas

http://www.tallinn.ee/est/Tallinn-premeerib-eeskujulikult-restaureeritud-majade-omanikke