Kaire Rjadnev-Meristo
arhitekt

Hariduskäik: 

1984-1989 Kunstiakadeemia (ERKI), arhitektuuri eriala
1998-1999 Marketingi Instituut. Turundus ja marketing. 
2008-2009 Kunstiakadeemia, Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täienduskoolitus 

Projekteerimise kogemus aastast 1987 /EKE Projekt (tehnik) 
alates 1989 - arhitekt 

Kvalifitseeritud arhitekt, tase 7 
Kutsetunnistus nr. 164417 (kehtib kuni 2028)

Muinsuskaitseameti tegevusluba PT 394/2009 (kehtib kuni 2025)

contacts / kontaktid:

+372 5134975 
kaire @ dia.ee


Kaire Rjadnev-Meristo,
architect 

Education
1984-1989 Estonian Academy of Arts, architecture. 
1998-1999 Estonian Marketing Institute. 
2008-2009 Estonian Academy of Arts, Cultural Heritage and Conservation

Experience since 1987 (technical drawing) 
Working as an architect since 1989

Qualification : 
Qualified Architect, level  7 (Master's degree,  Specialists, managers) 
Occupational Qualification Certificate nr. 164417
(valid until 2028)

The National Heritage Board license: certificate of competency nr. PT 394/2009 (valid until 2025)