Services / Teenused

KorterelamudEramajad


Arhitektuursete ja ehitusprojektide koostamine 


Uue hoone projekteerimine

Olemasoleva hoone rekonstrueerimine (soojapidavuse parandamine, fassaadi rekonstrueerimine)

Ümberehituste seadustamine 

Olemasoleva hoone laiendus 

Ajaloolised uuringud (maja ajalugu, algne projekt, värviuuringud) 

Tegevuskavad

Ehitusteatise või ehitusloa taotlemine

Konsultatsioonid


Koostöös partneritega 

Vee- ja kanalisatsiooni projekt 

Elektri projekt 

Side projekt

Kütte projekt 

Ventilatsiooni projekt 

Teekatete taastamise projekt

Olemasolevate konstruktsioonide hindamine

Ehituskonstruktsioonide projekteerimine

Tuleohutuse hinnang olemasolevatele kandekonstruktsioonidele.