Luise tänava maja


Konstantin Wilcken, 1895

Üks parimatest restaureeritud majadest miljööaladel  aastal 2009. Tallinna linna preemia.


Luise tänava maja ajalugu algas 1895 aasta 9 augustil, kui linnakodanik Jaan Neidek tegi Tallinna linnale avalduse Louisenthali krundile number 88 kaheksa kambriga maja, puukuuride ja pesuköögi ehitamiseks. Avaldusele oli lisatud naabrite F. Väljamäe, W. Lilienthal ja P. Treumann lubakiri. Linnavalitus andis loa nr. 2239 puidust eluhoone koos abihoonetega ehitamiseks 12.08. 1895.a. Joonised koostas Konstantin Wilcken.Hoone valmis järgmise aasta suveks ja 23.07.1896 esitas J.Neidek juba linnale uue avalduse, paludes kanalisatsiooniga ühendamist. Loa selleks ta ka sai ning maksis linnale selle eest 35 rubla.

5. mail 1901 esitati uus projekt 1- korruselisehoovimaja ehitamiseks, autoriks samuti Konstantin Wilcken. 1938 aastal planeeriti uute hooviväravate püstitamist diplomeeritud arhitekti Karl Treumann (hilisemalt Tarvas) jooniste järgi. Tallinna ülemlinnapea J. Sootsi poolt anti luba, projekt kinnitati 10. 05.1938 a ja töö võis alata. 


Meedia :

http://www.sekretar.ee/uudised/2011/11/17/hubane-kontor-vanas-majas


https://arileht.delfi.ee/artikkel/31693953/tallinn-premeerib-eeskujulikult-restaureeritud-majade-omanikke


One of the best-renovated houses in 2009 (special award from Tallinn City).