Nõmme house

Reaalkooli

direktori kodu

1. novembril 1913 aastal kinnistati Jälgimäe mõisast eraldatud kinnistule number 1945 uueks omanikuks Wilhelm Petersen (mõnedes dokumentides ka Vilhelm Peterson). W. Petersen oli Tallinna Reaalkooli (tolleaegse Petri-Realschule zu Reval) koolidirektori aastatel 1890-1915. Seejärel töötas ta 2 aastat Toomkooli direktorina ning jäi pensionile. Arvatavasti seejärel hakkas vanahärra pidama Nõmmele kolimise plaani.


Maja ehitamine sai võimalikuks kui 1923. aastal müüs Wilhelm Petersen Eesti riigile oma elutööna valminud liblikate kollektsiooni, mille riik andis üle Tartu Ülikoolile. Kogu koosnes müügihetkel ca 70 000 isendist (sellel ajal oli tegemist lausa ühe maailma suurima liblikakoguga), ning selle eest sai W.Petersen 1 200 000 marka. Petersen ise rääkis aga Rahvalehele, et see hind ei vastanud tegelikult sugugi tõelisele väärtusele, mis seesugune kogu omab teadusmaailmas. Tema sõnul oleks Ameerikasse müües olnud hind kümme korda suurem. Kuid kuna suurem osa kollektsiooni liblikatest on püütud Eestist ning Eesti on Peterseni kodumaa, siis soovis ta, et kogu tervikuna Eestisse jääks (Rahvaleht, 7.12.1923).


Müügist saadud raha eest ehitas Petersen endale vanaduspäevadeks Nõmmele Nurme tänavale uhke maja. Valmimisaastaks on inventeerimisdokumentides märgitud 1926. Kahjuks ei ole hoonest säilinud orginaaljooniseid. Hoone hindamisel tuleks siiski arvestada, et direktor Peterseni ajal lõpetasid Reaalkooli paljud tuntud arhitektid – Jaques Rosenbaum (1986), Ernst Boustedt (1897), Arved Eichhorn ja Karl Burman(1899), Eugen Habermann ja Ernst Kühnert (1902) – ning arvestades Reaalkooli tugevat korporatiivset vaimu on siiski väga tõenäoline, et hoone projekt telliti kunagiselt kooliõpilaselt. Vahverkstiil ja seos Reaalkooli lõpetanud arhitektidega annab alust põnevateks oletusteks, kuid kahjuks mitte enamat.


25.03.1930 a. Rahvaleht kirjutab „ Nõmmel, Nurme tänaval nr. 18 asub ilus, suursugune villa. Tihe, roheline männimets ümber, nagu kõigil Nõmme majadel. Selles willas elab vana hallipäine magister Wilhelm Petersen – üle maailma tuntud ja lugupeetud teadusemees, kes pühendanud oma elu – liblikatele.“ Wilhelm Konstantin Fromhold Petersen oli baltisaksa entomoloog-liblikateadlane ja pedagoog, aastatel 1890-1915 Tallinna Reaalkooli (tolleaegse Petri-Realschule zu Reval) direktor. Wilhelm Petersen lõpetas 1874. aastal Pärnu Gümnaasiumi ning suundus õppima Tartu Ülikooli. Seal õppis ta aastatel 1874-1881 zooloogiat ja omandas aastal 1884 kandidaadikraadi ning 1887 aastal magistrikraadi (Sahhovskaja 2005). Wilhelm Petersen uuris eelkõige liblikaliste morfoloogiat, levikut ja süstemaatikat. Kuid tööd liblikate anatoomia valdkonnas olid need, mis tõid talle rahvusvahelise tuntuse.


Wilhelm Peterseni abikaasa Bertha Adele Stillmark sündis 10. detsembril 1858. aastal Tartus ning suri 2. novembril 1937 Nõmmel. Ta oli pianist ning klaveriõpetaja. Teada on, et ta käis kunagi Peterburis kontserte andmas ja õukonnas esinemas.


Vanahärra suri 3 veebruaril 1933 aastal Nõmme rongis südamerabandusse, olles teel oma armastatud koju.